Home

Miejski Zarząd Dróg w Zabrzu

bip-logoJesteśmy jednostką budżetowa miasta Zabrze, łączącą obowiązki zarządcy dróg, zarządzania i monitorowania ruchem drogowym. MZD mieści się przy ul. Kasprowicza 8 w Zabrzu. Najważniejszymi zadaniami MZD są w szczególności działania związane z prawidłowym funkcjonowaniem infrastruktury drogowej obejmujących swoim zakresem Miasto Zabrze.

 

Co i jak załatwić

co-jak-zalatwic

Nie wiesz w jaki sposób możesz załatwić sprawy w naszej jednostce? Niniejszy poradnik przybliży Ci drogę postępowania w sprawach takich jak: zajęcie pasa drogowego, zatwierdzanie projektów organizacji ruchu drogowego, przejazd pojazdu nienormatywnego czy też spraw związanych z odszkodowaniami.

Akcja zima

akcja-zima

Zimowe utrzymanie dróg polega na dokonywaniu wszelkich czynności zmierzających oraz powodujących utrzymanie zimowe dróg zgodnie z ich przeznaczeniem, celem zapewnienia całodobowej likwidacji wszelkich przeszkód w tym śliskości zimowej na drogach.

 

Zgłoś awarię

zglos-awarie

MZD przyjmuje zgłoszenia dotyczące nieprawidłowości i zdarzeń występujących w pasie drogowym dróg publicznych. Zgłoszenia są niezwłocznie przekazywane inspektorom MZD realizującym powyższe zadania lub wykonawcom prac, z którymi tut. Zarząd ma zawarte umowy na realizację przedmiotowych zadań.

Kontakt

Miejski Zarząd Dróg

 

ul. Kasprowicza 8, 41-803 Zabrze
Tel.: +48 32 27-76-800

Faks: +48 32 27-76-801
NIP: 648-27-63-744
Regon: 242783530
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

www.mzd.miastozabrze.pl

Nr konta

ING Bank Śląski S.A.

24 1050 1230 1000 0023 5943 9003

 

Godziny pracy: poniedziałek-piątek 7:30-15:30

 

 

Mapa utrudnień

Szanowni Państwo!

 

Uprzejmie informujemy, że na mocy Uchwały nr XXXIII/547/21 Rady Miasta Zabrze z dnia 17 maja 2021 roku,

z dniem 1 października 2021 roku zmieniła się nazwa jednostki z dotychczasowej, tj.

 

„Miejski  Zarząd Dróg i Infrastruktury Informatycznej”  na  „Miejski Zarząd Dróg”.

Bez zmian pozostają dane takie jak NIP, REGON, numer rachunku bankowego czy też adres jednostki.

 

Z dniem 1 października 2021 roku uległ również zmianie zakres zadań realizowanych przez jednostkę

 

- zgodnie ze Statutem dostępnym pod adresem:

https://www.mzd.miastozabrze.pl/pl/o-nas/statut

Jednocześnie informujemy, że z dniem 1 października 2021 roku niżej wymienione sprawy rozpatruje

 

Urząd Miejski w Zabrzu – Biuro Głównego Inżyniera Miasta:

         1.  zatwierdzenie przez Organ Zarządzający Ruchem projektu stałej/czasowej organizacji ruchu na drodze publicznej i niepublicznej,

         2.  wydawanie zgód na korzystanie z przystanków i dworców zlokalizowanych na terenie Miasta Zabrze,

         3.  wydawanie zezwoleń na przejazd pojazdu nienormatywnego na terenie Miasta Zabrze.