Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Miejskiego Zarządu Dróg i Infrastruktury Informatycznej w Zabrzu

Miejski Zarząd Dróg i Infrastruktury Informatycznej w Zabrzu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Miejskiego Zarządu Dróg i Infrastruktury Informatycznej w Zabrzu.

 

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

 

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 

Treści niedostępne

 • brak utworzonych skrótów klawiszowych na stronie umożliwiających przemieszczanie się po elementach strony,
 • brak możliwości anulowania kliknięcia podczas nawigacji po stronie,
 • brak możliwości zmiany kontrastu i wielkości czcionki na stronie.

 

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

 

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez Miejski Zarząd Dróg i Infrastruktury Informatycznej.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Dominik Piontek.
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: +48 32 277 68 32

 

Każdy ma prawo:

 

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

 

Żądanie musi zawierać:

 

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

 

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

 

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg i Infrastruktury Informatycznej w Zabrzu
 • Adres: Miejski Zarząd Dróg i Infrastruktury Informatycznej, ul. Kasprowicza 8, 41-803 Zabrze
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: +48 32 277 68 00

 

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

Budynek Miejskiego Zarządu Dróg i Infrastruktury Informatycznej przy ul. Kasprowicza 8, 41-803 Zabrze:

 

 • przed budynkiem MZDII znajduje się czytelna tablica informacyjna,
 • obszar w otoczeniu budynku jest dostosowany do poruszania się osób z problemami motorycznymi,
 • obiekt posiada zadaszenie nad wejściem chroniące przed opadami,
 • w korytarzach obiektu znajdują się tablice informacyjne,
 • posadzka korytarzy obiektu jest antypoślizgowa,
 • jest możliwość obsługi osób z niepełnosprawnością (w tym poruszających się na wózku) bezpośrednio przy wejściu na parterze (pozostałe kondygnacje nie są przystosowane do obsługi osób niepełnosprawnych),
 • w obiekcie na parterze znajduje się hol wraz z punktem informacyjnym,
 • w korytarzach obiektu jest dostateczna przestrzeń (szerokość) pozwalająca na wygodną komunikację osób na wózkach,
 • personel obiektu jest przeszkolony z ewakuacji osób z niepełnosprawnością,
 • do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem aystującym/przewodnikiem,
 • w budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a.

 

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego

Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.