Aktualności
poniedziałek, 01 grudzień 2014 00:00

Nowe oprogramowanie sterujące pracą sygnalizacji świetlnej na ul. Jordana

W listopadzie pilotażowo wprowadzone zostało również nowe oprogramowanie sterujące pracą sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych przez ulicę Jordana na wysokości skrzyżowania z ul. Łapkowskiego. W obrębie przedmiotowej sygnalizacji wprowadzony został tryb sterowania typu „wszystko czerwone”.  Przy zastosowaniu w/w typu sterowania, kierowcy dojeżdżając do przejścia dla pieszych widząc czerwone światło automatycznie zwalniają i choć wywołanie sygnału zielonego dla grup kołowych następuje niezwłocznie po najechaniu pojazdów na detektory wyznaczone w odległości kilkudziesięciu metrów od linii warunkowego zatrzymania, to warunkiem płynnego przejazdu przez przejście jest konieczność zachowania przez kierowcę przepisowej prędkości jazdy. Omawiany typ sterowania w odróżnieniu od typowej sygnalizacji wzbudzanej, pozwala nie tylko na skuteczne obniżenie prędkości pojazdów w rejonie wzmożonego ruchu pieszego, jak również na ograniczenie do minimum czasu oczekiwania pieszych na sygnał zielony w sytuacji gdy natężenie ruchu pojazdów spada lub gdy występują większe luki w strumieniach pojazdów. W najbliższych dniach w/w rozwiązanie zastosowane zostanie również w obrębie drogowej sygnalizacji świetlnej w ciągu ul. Sikorskiego.

Zgłoś awarię

zglos-awarie

MZDiII przyjmuje zgłoszenia dotyczące nieprawidłowości i zdarzeń występujących w pasie drogowym dróg publicznych. Zgłoszenia są niezwłocznie przekazywane inspektorom MZDIII realizującym powyższe zadania lub wykonawcom prac, z którymi tut. Zarząd ma zawarte umowy na realizację przedmiotowych zadań.

Newsletter

Chcesz otrzymywać więcej informacji zapisz się: