Aktualności
wtorek, 24 luty 2015 11:45

Nowe znaki D-6 w ciągu ulicy 3 Maja

Informujemy że, dla poprawy bezpieczeństwa pieszych, dotychczasowe znaki D-6 „Przejście dla pieszych” przed trzema przejściami dla pieszych w ciągu ulicy 3 Maja tj. przy skrzyżowaniu z ulicami: Floriana, Bohaterów Warszawskich i Sądowej zastąpiliśmy znakami D-6 wykonanymi na tle folii pryzmatycznej odblaskowo-fluoroscencyjnej barwy żółto-zielonej. Zmienione oznakowanie przyczyni się do lepszej widzialności miejsc przejścia przez jezdnię, szczególnie od zmierzchu do świtu oraz w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza.

Zgłoś awarię

zglos-awarie

MZDiII przyjmuje zgłoszenia dotyczące nieprawidłowości i zdarzeń występujących w pasie drogowym dróg publicznych. Zgłoszenia są niezwłocznie przekazywane inspektorom MZDIII realizującym powyższe zadania lub wykonawcom prac, z którymi tut. Zarząd ma zawarte umowy na realizację przedmiotowych zadań.

Newsletter

Chcesz otrzymywać więcej informacji zapisz się: