Aktualności
poniedziałek, 25 luty 2019 13:59

Miasto inwestuje w przebudowę dróg wiele milionów

Zabrzański samorząd przystępuje do zapowiadanej przebudowy infrastruktury drogowej w mieście. Już za kilka dni rozpocznie się oczekiwany przez mieszkańców remont ul. Piłsudskiego. To jednak nie jedyna inwestycja, która będzie realizowana w tym zakresie.

  • Rozpoczynamy kolejne duże przedsięwzięcie, którego celem będzie usprawnienie komunikacji. To inwestycja, na którą czekali wszyscy mieszkańcy. Remont ulicy Piłsudskiego wpłynie na komfort poruszania się po naszym mieście – skomentowała prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik.
    Miejski Zarząd Dróg i Infrastruktury Informatycznej w Zabrzu rozpoczyna pierwszy z trzech etapów przebudowy ul. Piłsudskiego. Zakres prac obejmuje m.in: wymianę podbudowy i nawierzchni ulicy na nawierzchnię bitumiczną o łącznej powierzchni 6,7 tyś.m2; przebudowę skrzyżowań z ulicami: Chłopską, Webera, Zieleniewskiego, Fredry, Armii Krajowej i Łangowskiego.
  • Niezwłocznie po opracowaniu projektu organizacji ruchu będziemy informować mieszkańców o planowanych terminach w poszczególnych etapach i o możliwościach wykonania objazdu - informuje dyrektor MZDiII Danuta Bochyńska-Podloch.

 

Ulica Piłsudskiego jest na tyle szeroka, że będzie możliwość takiego zorganizowania robót, żeby nie sparaliżować ruchu w mieście - szczególnie dojazdu do posesji. Wykonawca prac - Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „DROGOPOL-ZW” Sp. z o. o., na wykonanie robót ma czas do końca września 2019 roku. Wtedy to upływa termin planowanego zakończenia prac pierwszego etapu. Jednak jak informuje Michał Staszewski, wiceprezes zarządu spółki, roboty w zasadniczym zakresie planuje zakończyć do końca sierpnia 2019 roku, czyli przed rozpoczęciem roku szkolnego.

Koszt inwestycji to 8,2 mln zł. Po zakończeniu przebudowy ulicy Piłsudskiego przewidywany jest również remont nawierzchni ulicy Chłopskiej. Wykonanie tych inwestycji przyczyni się niewątpliwie do uporządkowania terenu wokół stadionu.

W drugim etapie przebudowane zostanie skrzyżowanie ulic Roosevelta i Piłsudskiego – postępowanie przetargowe planuje się wszcząć w trzecim kwartale 2019 roku.

Koszt szacunkowy tej inwestycji to ok.12,8 mln zł.

Plany dotyczące dalszych etapów są bardzo konkretne. Samorząd planuje połączyć Centrum Miasta z Północą Miasta. Kolejne zadania w tym zakresie będą realizowane w najbliższych latach.

Nadmienić warto, że w Zabrzu trwa wiele innych inwestycji infrastruktury drogowej jak: „Budowa ekranów wzdłuż Dk88”, „Przebudowa wiaduktu w ciągu DK88”, „Budowa ulic Jowisza i Lawendowej na Osiedlu Słoneczna Dolina (prace realizuje ten sam Wykonawca co I etap przebudowy ul. Piłsudskiego). W planach jest realizacja 11 zadań związanych z budżetem partycypacyjnym oraz opracowania dokumentacji projektowych dla 10 zadań związanych z budową ulic i 1 dokumentacja projektowa na przebudowę obiektów inżynierskich na terenie Miasta Zabrze dla poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym w mieście Zabrze.

Zgłoś awarię

zglos-awarie

MZDiII przyjmuje zgłoszenia dotyczące nieprawidłowości i zdarzeń występujących w pasie drogowym dróg publicznych. Zgłoszenia są niezwłocznie przekazywane inspektorom MZDIII realizującym powyższe zadania lub wykonawcom prac, z którymi tut. Zarząd ma zawarte umowy na realizację przedmiotowych zadań.

Newsletter

Chcesz otrzymywać więcej informacji zapisz się: