Aktualności
środa, 03 lipiec 2019 12:37

Prace budowlano-montażowe na przejeździe kolejowym w ciągu ulicy Makoszowskiej/Legnickiej - Inwestycja PKP PLK S.A.

W nawiązaniu do informacji dotyczącej całkowitego zamknięcia przejazdu kolejowego informujemy, że inwestycja ta prowadzona jest przez PKP PLK S.A. Centrum Realizacji Inwestycji, Zespół Kontaktu Unijnego ds. poprawy bezpieczeństwa i likwidacji zagrożeń eksploatacyjnych na przejazdach kolejowych z siedzibą w Sosnowcu przy ulicy 3-go Maja 16 (tel. 32 710-40-01). Z informacji, jakie uzyskaliśmy od Inwestora, nie jest możliwe utrzymanie ruchu dla pojazdów samochodowych na drodze DW921 (Makoszowska) z przyczyn technologicznych. PKP przeprowadza remont generalny, który zakłada całkowitą wymianę wszystkich torowisk oraz nawierzchni. Torowiska na przejeździe oraz przed i za nim zostaną wymienione jako całość – bez łączenia torów w obszarze przejazdu kolejowego co wymaga całkowitej rozbiórki przejazdu na całej jego szerokości. Stąd przejazd nie będzie możliwy. Drobne naprawy przejazdu przeprowadzane przez PKP w ubiegłych latach nie wiązały się z tak szerokim frontem robót i ruch samochodowy mógł być wtedy zachowany. Uzgadniając z PKP sposób tymczasowej organizacji ruchu, wzięto pod uwagę okres i czas realizacji inwestycji tj. w czasie wakacji letnich, w którym to czasie natężenie ruchu na tym odcinku drogi jest najmniejsze. Na koszt inwestora prowadzony jest również objazd autobusów komunikacji publicznej linii 47 oraz 111.

Zgłoś awarię

zglos-awarie

MZDiII przyjmuje zgłoszenia dotyczące nieprawidłowości i zdarzeń występujących w pasie drogowym dróg publicznych. Zgłoszenia są niezwłocznie przekazywane inspektorom MZDIII realizującym powyższe zadania lub wykonawcom prac, z którymi tut. Zarząd ma zawarte umowy na realizację przedmiotowych zadań.

Newsletter

Chcesz otrzymywać więcej informacji zapisz się: