Aktualności
piątek, 08 listopad 2019 10:02

Informacja o kanałach TT w nowo budowanych drogach

Działająć na podstawie art. 39 ust. 6a w związku z art. 19 ust 5 i art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 2068 z póź. zmi.), Miejski Zarząd Dróg i Infrastruktury Informatycznej jako zarząd drogi wykonujący zadania zarządcy drogi - Prezydenta Miasta Zabrze - informuje, że przygotowywana jest dokumentacja projektowa dla budowy niżej wymienionych ulic w obszarze Miasta Zabrze:

 

  • przedłużenie ul. Korfantego na odcinku od skrzyżowania z ulicą Heweliusza do ulicy Brygadzistów w Zabrzu

Podmioty zainteresowane udostępnieniem kanału technologicznego, zlokalizowanego w pasie drogowym wymienionej powyższej drogi, powinny zgłosić ten fakt zarządowi drogi w formie pisemnej na adres:

 

Miejski Zarząd Dróg i Infrastruktury Informatycznej
ul. Kasprowicza 8
41 - 803 Zabrze


w terminie 60 dni od daty opublikowania niniejszej informacji na stronie podmiotowej BIP Miejskiego Zarządu Dróg i Infrastruktury Informatycznej.

Zgłoś awarię

zglos-awarie

MZDiII przyjmuje zgłoszenia dotyczące nieprawidłowości i zdarzeń występujących w pasie drogowym dróg publicznych. Zgłoszenia są niezwłocznie przekazywane inspektorom MZDIII realizującym powyższe zadania lub wykonawcom prac, z którymi tut. Zarząd ma zawarte umowy na realizację przedmiotowych zadań.

Newsletter

Chcesz otrzymywać więcej informacji zapisz się: