Aktualności
piątek, 22 listopad 2019 10:08

Rzekome próby wyłudzenia opłaty dodatkowej z tytułu braku uiszczenia opłaty za postój pojazdu w SPPN

W związku z pojawiającymi się informacjami o rzekomej próbie wyłudzenia opłaty dodatkowej z tytułu braku uiszczenia opłaty za postój pojazdu w Strefie Płatnego Parkowania Niestrzeżonego (SPPN) przypominamy, że bilet parkingowy należy umieścić za przednią szybą pojazdu w sposób umożliwiający odczytanie go z zewnątrz – zgodnie z pkt. 4 Regulaminu pobierania opłat za parkowanie i opłaty dodatkowej w Strefie Płatnego Parkowania Niestrzeżonego stanowiącego Załącznik nr 1 Uchwały Rady Miejskiej w Zabrzu Nr XXIV/252/04 z dnia 05.04.2004 r. w sprawie: ustalenia strefy płatnego parkowania, sposobu poboru opłat i ustalenia wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania. Jeśli bilet został zakupiony, ale umieszczony w miejscu niewidocznym dla kontrolera SPPN wówczas jest podstawa do wystawienia wezwania do uiszczenia opłaty dodatkowej. W takiej sytuacji należy zgłosić się do nas celem wyjaśnienia zaistniałej sytuacji.

Zgłoś awarię

zglos-awarie

MZDiII przyjmuje zgłoszenia dotyczące nieprawidłowości i zdarzeń występujących w pasie drogowym dróg publicznych. Zgłoszenia są niezwłocznie przekazywane inspektorom MZDIII realizującym powyższe zadania lub wykonawcom prac, z którymi tut. Zarząd ma zawarte umowy na realizację przedmiotowych zadań.

Newsletter

Chcesz otrzymywać więcej informacji zapisz się: