Aktualności
środa, 11 grudzień 2019 08:55

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU MIEJSKIEGO ZARZĄDU DRÓG W ZABRZU PRZY ULICY KASPROWICZA 8.

W dniu 26 marca 2019 roku MZDiII zawarło umowę z Wykonawcą, firmą „W&H” Sp. z o.o. , z Turzy, wyłonionym w przetargu niegraniczonym.
Projekt został dofinansowany w wysokości 85% ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego.
W dniu 8 kwietnia 2019 roku przystąpiono do robót.

 

Zakres robót, które zostały wykonane:

  • wykonanie izolacji ścian fundamentowych,
  • docieplenia dachu, remont kominów i ogniomurów,
  • wymiana stolarki okiennej,
  • docieplenie ścian elewacyjnych,
  • montaż obróbek blacharskich, rynien, daszków nad wejściami,
  • montaż instalacji odgromowej.

 

Roboty zakończone zostały przed terminem - 12 września 2019 roku (planowany termin zakończenia robót 30.09.2019 rok).

Nadzór inwestorski świadczyło Biuro Inżynierskie Piotr Breguła z Gliwic.Ogrodzenie zostało wykonane niezależnie od projektu termomodernizacji, w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Ogrodzenie terenu Miejskiego Zarządu Dróg i Infrastruktury Informatycznej w Zabrzu, ul. Kasprowicza 8, 41-803 Zabrze”. Wykonawcą robót była firma P.W. PROSPEKT Artur Białecki z Chorzowa.

Koszt wymiany ogrodzenia o długości 240 m. Roboty wykonano w okresie od 09 września do 14 października 2019 roku.

Zgłoś awarię

zglos-awarie

MZDiII przyjmuje zgłoszenia dotyczące nieprawidłowości i zdarzeń występujących w pasie drogowym dróg publicznych. Zgłoszenia są niezwłocznie przekazywane inspektorom MZDIII realizującym powyższe zadania lub wykonawcom prac, z którymi tut. Zarząd ma zawarte umowy na realizację przedmiotowych zadań.

Newsletter

Chcesz otrzymywać więcej informacji zapisz się: