Aktualności
czwartek, 16 kwiecień 2020 13:23

Zminimalizowanie uciążliwości dla mieszkańców.

Miejski Zarząd Dróg i Infrastruktury Informatycznej informuje, że w ciągu najbliższych dni sygnalizacje świetlne na terenie naszego miasta będą przełączone w godzinach nocnych, tj. od 22.00 do 6.00 w tryb żółte-migowe. Powyższe działania wprowadza się dla zmniejszenia uciążliwości wynikających z cyklicznego nadawania równocześnie z sygnałami świetlnymi zielonymi na przejściach dla pieszych, sygnałów akustycznych, co jest bardzo uciążliwe dla samopoczucia mieszkańców budynków znajdujących się w rejonie sygnalizacji świetlnych, zwłaszcza w godzinach nocnych. Jednocześnie minimalne natężenie ruchu pojazdów w nocy nie wymaga kierowania ruchem na skrzyżowaniach. W związku z powyższym przypominamy, że w przypadku nadawania przez sygnalizatory drogowe sygnałów żółtych-migowych, należy stosować się do poleceń wynikających ze znaków drogowych pionowych.

Zgłoś awarię

zglos-awarie

MZDiII przyjmuje zgłoszenia dotyczące nieprawidłowości i zdarzeń występujących w pasie drogowym dróg publicznych. Zgłoszenia są niezwłocznie przekazywane inspektorom MZDIII realizującym powyższe zadania lub wykonawcom prac, z którymi tut. Zarząd ma zawarte umowy na realizację przedmiotowych zadań.

Newsletter

Chcesz otrzymywać więcej informacji zapisz się: