Aktualności
wtorek, 15 wrzesień 2020 11:19

Prace związane z remontem wiaduktu kolejowego w ciągu ul. Wolności

W związku z naruszeniem przez firmę BUD-MOST z Knurowa, art. 45.1.8 Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jedn. Dz. U. z 2020, poz. 110 ze zm.), poprzez bezprawne ustawienie oznakowania tymczasowego na drogach naszego miasta, tut. Zarząd Dróg wezwał do natychmiastowego usunięcia bezprawnie ustawionego oznakowania. Wykonawca planowanych robót związanych z remontem wiaduktu kolejowego w ciągu ul. Wolności w dzielnicy Maciejów, nie posiada zatwierdzonego projektu organizacji ruchu dla potrzeb wykonywania jednego z etapów przedmiotowego remontu, wymagającego całkowitego zamknięcia ul. Wolności we wskazanym rejonie.

Zgłoś awarię

zglos-awarie

MZDiII przyjmuje zgłoszenia dotyczące nieprawidłowości i zdarzeń występujących w pasie drogowym dróg publicznych. Zgłoszenia są niezwłocznie przekazywane inspektorom MZDIII realizującym powyższe zadania lub wykonawcom prac, z którymi tut. Zarząd ma zawarte umowy na realizację przedmiotowych zadań.

Newsletter

Chcesz otrzymywać więcej informacji zapisz się: