Aktualności
wtorek, 20 październik 2020 13:08

Remont wiaduktu kolejowego w ciągu ul. Nad Kanałem

Miejski Zarząd Dróg i Infrastruktury Informatycznej w Zabrzu informuje, iż od dnia 21.10.2020 r. Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych BUD-MOST Sp. z o.o. z siedzibą w Knurowie będzie realizować prace związane z remontem wiaduktu kolejowego w ciągu ul. Nad Kanałem w Zabrzu. Na czas remontu zostanie wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu, która spowoduje wyłączenie z ruchu kołowego jezdni pod wiaduktem. Ruch pieszych zostanie utrzymany. Zakończenie prac remontowych i przywrócenie stałej organizacji ruchu planowane jest na dzień 10.11.2020 r.

Zgłoś awarię

zglos-awarie

MZDiII przyjmuje zgłoszenia dotyczące nieprawidłowości i zdarzeń występujących w pasie drogowym dróg publicznych. Zgłoszenia są niezwłocznie przekazywane inspektorom MZDIII realizującym powyższe zadania lub wykonawcom prac, z którymi tut. Zarząd ma zawarte umowy na realizację przedmiotowych zadań.

Newsletter

Chcesz otrzymywać więcej informacji zapisz się: