Aktualności
piątek, 11 grudzień 2020 15:04

Wprowadzenie zmian w tymczasowej organizacji ruchu dla autobusów na czas remontu wiaduktu kolejowego w ciągu ul. Wolności w Zabrzu

Miejski Zarząd Dróg i Infrastruktury Informatycznej informuje, iż w dniu 13.12.2020r. (Niedziela) w godzinach 6:00 - 14:00 autobusy linii
nr: 6, 617 i 840 zamiast planowaną trasą objazdową w obu kierunkach, przebiegającą od ulicy Wolności ulicami: Skalistą i Nad Kanałem do ulicy Wolności, będą kursowały od ulicy Wolności ulicami: Trocera, Tkocza, Grunwaldzką, Pestalozziego i Kondratowicza, bez obsługi przystanków przy ulicy Wolności: "ZABRZE Plac Słowiański" i "ZABRZE Słowackiego". W zamian autobusy ww. linii będą tymczasowo obsługiwały w obu kierunkach wszystkie istniejące przystanki na trasie objazdu (dotyczy także linii nr 840), tj. "ZABRZE Trocera". "ZABRZE Grunwaldzką", "ZABRZE Maciejów Pestalozziego" i "ZABRZE Maciejów Kondratowicza" (stanowisko przy ul. Wolności - kierunek Gliwice oraz stanowisko przy ul. Kondratowicza - kierunek Zabrze). Nastąpi wydłużenie tras ww. linii o 1,3 km/kurs, natomiast przyjęto, że godziny odjazdów nie ulegną zmianie. Na przystankach obsługiwanych tymczasowo, tj. "ZABRZE Grunwaldzka" i "ZABRZE Maciejów Pestalozziego" będą obowiązywały obecne godziny odjazdów dla przystanków pomijanych, tj.: "ZABRZE Plac Słowiański" i "ZABRZE Słowackiego"

Zgłoś awarię

zglos-awarie

MZDiII przyjmuje zgłoszenia dotyczące nieprawidłowości i zdarzeń występujących w pasie drogowym dróg publicznych. Zgłoszenia są niezwłocznie przekazywane inspektorom MZDIII realizującym powyższe zadania lub wykonawcom prac, z którymi tut. Zarząd ma zawarte umowy na realizację przedmiotowych zadań.

Newsletter

Chcesz otrzymywać więcej informacji zapisz się: