Aktualności
piątek, 22 styczeń 2021 15:04

Ograniczenie tonażowe na moście w ciągu ul. Jagiellońskiej.

W związku z przedawaryjnym stanem technicznym mostu nad rzeką Bytomką w ciągu ulicy Jagiellońskiej oraz zaleceniami poprzeglądowymi, w najbliższych dniach zmniejszone zostanie ograniczenie nośności tego obiektu z obecnych 7,5 t do 3,5 t. Jednocześnie z powodu dotychczasowego nieprzestrzegania przez kierujących pojazdami zakazu wyrażonego znakami typu B-36 „zakaz zatrzymywania się” ustawionymi po obydwu stronach drogi w rejonie opisywanego obiektu, znaki te zostaną uzupełnione o tabliczki typu T-24 wskazujące, że pozostawiony pojazd zostanie usunięty na koszt właściciela przez odpowiednie służby techniczne.

 

Na dzień dzisiejszy nie jest możliwe wskazanie dokładnego czasu obowiązywania powyższych ograniczeń.

 

Za utrudnienia serdecznie przepraszamy.

Zgłoś awarię

zglos-awarie

MZDiII przyjmuje zgłoszenia dotyczące nieprawidłowości i zdarzeń występujących w pasie drogowym dróg publicznych. Zgłoszenia są niezwłocznie przekazywane inspektorom MZDIII realizującym powyższe zadania lub wykonawcom prac, z którymi tut. Zarząd ma zawarte umowy na realizację przedmiotowych zadań.

Newsletter

Chcesz otrzymywać więcej informacji zapisz się: