Aktualności
piątek, 10 wrzesień 2021 15:04

Badanie ankietowe mobilności w Województwie Śląskim

Badanie ankietowe mobilności w Województwie Śląskim.

 

Zachęcamy do wzięcia udziału w badaniu mobilności!

 

Na zlecenie Marszałka Województwa Śląskiego od września do listopada 2021 roku w wylosowanych gospodarstwach domowych, a także w centrach handlowych, ankieterzy zapytają mieszkańców całego województwa śląskiego o sposoby przemieszczania się do pracy, szkoły, na zakupy lub do domu.

 

Zebrane podczas badania informacje posłużą m.in. do dostosowania rozkładów jazdy komunikacji publicznej do potrzeb mieszkańców, planowania przebiegu ulic, dróg rowerowych i tras komunikacji miejskiej.

 

Badanie będą realizowali ankieterzy PBS Sp. z o.o. Każdy z nich będzie wyposażony w imienny identyfikator.

 

Udział w badaniu jest dobrowolny. Informacje zebrane przez ankieterów podczas wywiadu nie będą wykorzystywane w sposób pozwalający na zidentyfikowanie pytanej osoby. Wyniki badania będą analizowane jedynie w postaci zbiorczych zestawień statystycznych.

 

Firma, która będzie realizowała badanie, posiada certyfikat Programu Kontroli Jakości Pracy Ankieterów, który gwarantuje, że badanie zostanie wykonane rzetelnie i zgodnie z surowymi normami jakości obowiązującymi w badaniach rynku i opinii. Sposób przetwarzania przez agencję danych zebranych podczas badań został zweryfikowany przez Zamawiającego, tj. Samorząd Województwa Śląskiego i gwarantuje właściwe i bezpieczne ich przetwarzanie.

 

Więcej informacji o badaniu 

 

 RPT plakat

 

Zgłoś awarię

zglos-awarie

MZD przyjmuje zgłoszenia dotyczące nieprawidłowości i zdarzeń występujących w pasie drogowym dróg publicznych. Zgłoszenia są niezwłocznie przekazywane inspektorom MZD realizującym powyższe zadania lub wykonawcom prac, z którymi tut. Zarząd ma zawarte umowy na realizację przedmiotowych zadań.

Newsletter

Chcesz otrzymywać więcej informacji zapisz się: