legenda odsniezanie

Zimowe utrzymanie dróg polega na dokonywaniu wszelkich czynności zmierzających oraz powodujących utrzymanie zimowe dróg zgodnie z ich przeznaczeniem, celem zapewnienia całodobowej likwidacji wszelkich przeszkód w tym śliskości zimowej na drogach.


Od 1 listopada rozpoczyna się w naszym mieście sezon zimowy. Oznacza to, że zakontraktowane firmy dysponujące specjalistycznym sprzętem w postaci solarek i pługów śnieżnych, aż do końca marca są przez 24h w stanie pełnej gotowości technicznej do podjęcia akcji odśnieżania miasta.