Informacje

Zarządzeniem nr 760/IK/2020 z dnia 22.10.2020 r. Prezydenta miasta Zabrze
powołany został Miejski Komitet Akcji Zima 2020/2021.

 

 Zimowe utrzymanie dróg na terenie Miasta Zabrze prowadzić będzie konsorcjum firm:

Lider: „Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Zabrzu” ul. Lecha 10, 41-800 Zabrze,
Partner: "Zakład Usługowy Konserwacja Terenów Zielonych" Jacek Wieczorek, ul. Łokietka 4, 41-933 Bytom.

 

 

Utrzymaniem zimowym objęto 218 km dróg, w tym 164 km tzw. I kolejności utrzymania oraz 54 km dróg II kolejności utrzymania. Pozostałe drogi utrzymywane są w trybie interwencyjnym. W miejscach newralgicznych umieszczonych zostanie 20 sztuk skrzyń z piaskiem. Z ramienia Prezydenta Miasta Zabrze Akcję koordynuje Miejski Zarząd Dróg i Infrastruktury Informatycznej z siedzibą w Zabrzu przy ul. Kasprowicza 8. W tym celu została uruchomiona dodatkowa linia telefoniczna nr 32 277 68 88 czynna w dni robocze od poniedziałku do piątku 7.30-15.30 oraz umożliwiająca pozostawienie nagrania interwencji. Poza godzinami pracy MZDiII, zgłoszenia przyjmowane są przez:

 

 

Centrum Zarządzania Kryzysowego - tel. 32 373 33 88

 

 

Straż Miejska w Zabrzu - tel. 986

 

 

Dyspozytor Akcji Zima - 32 271 20 37

 

 

Telefon dyżurny MZDiII - 32 277 68 88 ( w godzinach: 15:30 - 07:30 automatyczna sekretarka)

 

 

Pogotowie zimowe trwa od 1 listopada 2020 do 31 marca 2021 roku.

 

Więcej informacji o tegorocznej "Akcji Zima" może uzyskać z tego artykułu https://mzdii.zabrze.pl/pl/aktualnosci/item/697-akcja-zima-20