Informacje

Zarządzeniem nr 825/IK/2018 z dnia18.10.2018 r. Prezydenta miasta Zabrze
powołany został Miejski Komitet Akcji Zima 2018/2019.

 

 

Zimowe utrzymanie dróg na terenie Miasta Zabrze prowadzić będzie konsorcjum firm :
„Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Zabrzu” ul. Lecha 10, 41-800 Zabrze

oraz „FCC Polska Sp. z o.o.” ul. Lecha 10, 41-800 Zabrze.

 

 

Utrzymaniem zimowym objęto 218 km dróg, w tym 164 km tzw. I kolejności utrzymania oraz 54 km dróg II kolejności utrzymania. Pozostałe drogi utrzymywane są w trybie interwencyjnym. W miejscach newralgicznych umieszczonych zostanie 20 sztuk skrzyń z piaskiem. Z ramienia Prezydenta Miasta Zabrze Akcję koordynuje Miejski Zarząd Dróg i Infrastruktury Informatycznej z siedzibą w Zabrzu przy ul. Kasprowicza 8. W tym celu została uruchomiona dodatkowa linia telefoniczna nr 32 277 68 88 czynna w dni robocze od poniedziałku do piątku 7.30-15.30 oraz umożliwiająca pozostawienie nagrania interwencji. Poza godzinami pracy MZDiII, zgłoszenia przyjmowane są przez:

 

 

Centrum Zarządzania Kryzysowego - tel. 32 373 33 88

 

 

Straż Miejska w Zabrzu - tel. 986

 

 

Dyspozytor Akcji Zima - 32 271 20 37

 

 

Telefon dyżurny MZDiII - 32 277 68 88 ( w godzinach: 15:30 - 07:30 automatyczna sekretarka)

 

 

Pogotowie zimowe trwa od 1 listopada 2018 do 31 marca 2019 roku.