Informacje

Zgodnie z Zarządzeniem nr 992/IK/2017 z dnia10.10.2017r. Prezydenta miasta Zabrze Małgorzaty Mańki – Szulik powołany został Komitet Akcji Zimowej 2017/2018

 

Zgodnie z wynikami przetargów publicznych oraz zawartymi umowami mechaniczne zimowe utrzymanie dróg na terenie Miasta Zabrze prowadzić będzie konsorcjum firm : „Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Zabrzu” ul. Lecha 10, 41-800 Zabrze oraz „A.S.A Eko Polska Sp. z o.o. ” ul. Lecha 10, 41-800 Zabrze, tel. dyspozytora Akcji Zima - 32 271 -20-37, a zimowe utrzymanie chodników zarządzanych przez MZDiII „Zakład Usługowy Konserwacja Terenów Zielonych Jacek Wieczorek” ul. Wł. Łokietka 4, 41-933 Bytom, tel. interwencyjny 32- 289-24-50 –(dzielnice Helenka, Rokitnica, Grzybowice), Forester Wojciech Owczarczyk ul. Jana III Sobieskiego 4/2 41-800 Zabrze (dzielnice Mikulczyce, oś. Kopernika, Biskupice, oś. Młodego Górnika, Sródmieście), F.H.U „Fest” Stolarek Rafał, ul. Krucza 66, 42-605 Tarnowskie Góry (Śródmieście, Makoszowy, Maciejów, oś. Kotarbińskiego, Guido, Kończyce), konsorcjum firm „Probud Andrzej Proske” ul. Wolności 313/6, 41-800 Zabrze oraz „Joker” Kubica, Leksowski, Mosińska Spółka Jawna, ul. Wyciska 5a, 41-800 Zabrze- tel. 32 243 12 50 ( dzielnice Zaborze, Pawłów), oraz zimowe utrzymanie przystanków komunikacyjnych „Probud Andrzej Proske” ul. Wolności 313/6, 41-800 Zabrze

 

Przewiduje się również na ulicach nie objętych systematycznym odśnieżaniem w tzw. I i II kolejności, podejmowanie działań interwencyjnych.

 

Z ramienia Prezydenta Miasta Zabrze akcję koordynuje i nadzoruje Miejski Zarząd Dróg i Infrastruktury Informatycznej z siedzibą w Zabrzu przy ul. Kasprowicza 8. W tym celu została uruchomiona dodatkowa linia telefoniczna nr 32 277 68 88 czynna w dni robocze od poniedziałku do piątku 7.30-15.30 – (zgłoszenia przyjmuje sekretariat Miejskiego Zarządu Dróg i Infrastruktury Informatycznej a w razie zajętej linii klient ma prawo nagrać się na automatyczną sekretarkę. Poza godzinami pracy MZDiII zgłoszenia przyjmowane są przez:

 

Centrum Zarządzania Kryzysowego – tel. 32 373 33 88

 

Straż Miejska w Zabrzu- tel. 986

 

Dyspozytor Akcji Zima – 32 271 20 37

 

Telefon dyżurny MZDiII 32 277 68 88 ( automatyczna sekretarka)

 

Akcję Zimową w granicach nieruchomości oraz na przyległych chodnikach realizować będą siłami i środkami własnymi właściciele nieruchomości w rozumieniu ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Zabrze.

 

Akcję Zimową w granicach nieruchomości oraz na przyległych chodnikach realizować będą siłami i środkami własnymi właściciele nieruchomości w rozumieniu ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Zabrze.

 

Podstawowym celem akcji jest likwidacja skutków zimy, a przede wszystkim zabezpieczenie przejezdności dróg, a także zapewnienie ciągłości ruchu kołowego i pieszego we wszystkich możliwych warunkach pogodowych.

 

Pogotowie zimowe trwa od 1 listopada 2017 do 31 marca 2018 r.