Komitet wykonawczy

W dniu 13-go października 2016 r. podpisano Zarządzenie NR 991/IK/2016 w sprawie powołania Miejskiego Komitetu Akcji Zimowej oraz zatwierdzenie planu prowadzenia Akcji Zimowej na terenie Gminy Zabrze w sezonie zimowym 2016/17.

 

TELEFONY KONTAKTOWE DO KOMITETU AKCJI ZIMOWEJ
L.p. Imię i Nazwisko Funkcja Telefon
1. Małgorzata Mańka-Szulik Prezydenta Miasta Zabrze Przewodniczący 32 373 34 16
2. Katarzyna Dzióba III Zastępca Prezydenta Miasta Zastępca Przewodniczącego 32 373 33 56
3. Grzegorz Boral Naczelnik Wydziału Infrastruktury Komunalnej Pełnomocnik 32 373 33 57
4. Grzegorz Janecki Główny Inżynier Miasta Członek 32 273 97 58
5. Kazimierz Ladziński Dyrektor MZDiII Koordynator 32 277 68 88
6. Tomasz Brzozowski Dyrektor Operacyjny MPGK Sp. z o.o Członek 32 271 38 46
7. Tomasz Saternus Dyrektor JGN Zabrze Członek 32 373 48 10
8. Bęben Ryszard P.O Z-cy dyr. Ds. techniczno-administracyjnych MOSiR Sp. z o. o Członek 32 271 66 40 w.118
9. Dariusz Wesołowski Komendant Policji w Zabrzu Członek 32 277 92 12
10. Artur Nowakowski Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności Członek 32 373 34 93
11. Jacek Kycia Komendant Miejskiej P.S.P. Członek 32 271 20 20
12. Mariusz Janoszka TAURON DYSTRYBUCJA SERWIS Region Zabrze Członek 32 303 23 70
13. Damian Pieter ZPWiK Dyrektor ds. Technicznych Członek 32 271 16 47
14. Lesław Złotorowicz Prezes ZPEC Sp. z o. o. Członek 32 788 03 01
15. Zbigniew Juskowiak Komendant Straży Miejskiej w Zabrzu Członek 32 271 24 51
32 370 15 43
16. Renata Lemańska P.O Prezesa ZBM-TBS Sp.z o. o. Członek 32 373 39 10
17. Adam Lubas Kierownik rejonu Tramwaje Śląskie S.A. Członek 32 331 10 02
18. Marek Czekajło Zakład Torów i Sieci,  Tramwaje Śląskie S.A. Członek 32 743 84 17
19. Piotr Radziszewski Kierownik Referatu Kontroli Usług Przewozowych KZK GOP Członek 32 398 35 51
20. Mariusz Wojnarowicz Z-ca Kierownika Rejonu  Dystrybucji Gazu w Rudzie Śląskiej Członek 32 398 35 51

Telefon kontaktowy do MZDiII:

32 277 68 88 sekretariat MZDiII - uwaga: rozmowy są nagrywane!

 

ZARZĄDZENIE NR 991/IK/2016 PREZYDENTA MIASTA ZABRZE z dnia 13 października 2016 r.

w sprawie powołania Miejskiego Komitetu Akcji Zimowej oraz zatwierdzenie planu prowadzenia Akcji Zimowej na terenie Gminy Zabrze w sezonie zimowym 2016/17

pobierz plik [.pdf]