Komunikacja miejska

Na mocy uchwały nr III/16/2017 z dnia 22 listopada 2017 roku Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w dniu 01.01.2018 roku została utworzona jednostka organizacyjna o nazwie Zarząd Transportu Metropolitalnego (ZTM). Przedmiotem działania ZTM jest wykonywanie zadań Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w zakresie organizowania publicznego transportu zbiorowego.
Z dniem 01.01.2019 roku ZTM przejął zadania KZK GOP w obszarze organizacji komunikacji publicznej.

 

Szczegółowe informacje na stronie http://bip.metropoliagzm.pl/artykuly/34549/zarzad-transportu-metropolitalnego-ztm https://www.metropoliaztm.pl/pl/

 

Wykaz linii autobusowych na terenie miasta Zabrze:
6, 7/7N, 15, 20, 23, 32/32N, 39, 47, 57, 80, 81, 83, 86, 89, 92, 111, 112, 132, 156, 158, 169, 184, 198, 199, 234, 250, 270, 280, 286, 617/617N, 659, 720, 840/840N, 850, 870, 932, AP-1

 

Wykaz linii tramwajowych na terenie miasta Zabrze:
1, 3, 4, 5, 11, 17, 30

 

Zobacz również:
Lista przystanków w Zabrzu https://rj.metropoliaztm.pl/przystanki/zabrze/
Link do rozkładów jazdy (wszystkie linie organizowane w ramach ZTM) https://rj.metropoliaztm.pl/rozklady/
ŚKUP https://www.metropoliaztm.pl/pl/s/skup