Strategia budowy dróg

legenda strategia

Miasto Zabrze w zakresie rozbudowy i przebudowy układu drogowego opracowało strategię dochodzenia do docelowego układu drogowego z perspektywą zakończenia inwestycji w pierwszej połowie XXI wieku. Głównymi założeniami przedmiotowego wieloletniego przedsięwzięcia jest poprawa drożności układu drogowego na osi N-S. Należy podkreślić, że suma działań tj. przebudowa i budowa nowych odcinków dróg na osi północ – południe musi być poprzedzona działaniami na znacznie mniejszą skalę ale mającymi wpływ na bezpieczeństwo w ruchu samochodowym jak i pieszym. Poniższe plany a przede wszystkim konkretne kroki powinny przyczynić się w perspektywie do zmniejszenia lokalnego ruchu samochodowego na rzecz komunikacji publicznej oraz ruchu rowerowego.