Zgłoś awarię

MZDiII przyjmuje zgłoszenia dotyczące nieprawidłowości i zdarzeń występujących w pasie drogowym dróg publicznych.


Przyjmowane zgłoszenia dotyczą:

  • ubytków w nawierzchniach jezdni i chodników;
  • uszkodzonych elementów infrastruktury miejskiej i drogowej lub braków wyposażenia a w szczególności pokryw studzienek kanalizacyjnych (rewizyjnych) w jezdniach i chodnikach, uszkodzonych pojemników na odpady, barier, elementów segregacji ruchu, znaków drogowych, itp.;
  • awarii sygnalizacji świetlnej;
  • uszkodzonych, brudnych wiat przystankowych, itp.;
  • braku lub niewłaściwego oznakowania miejsca robót drogowych;
  • innych nieprawidłowości w pasie drogowym dróg publicznych na terenie miasta, wymagających interwencji służb miejskich z wyłączeniem zdarzeń, przy których konieczne jest natychmiastowe działanie służb interwencyjnych tj. policja, straż pożarna, pogotowie ratunkowe.

 

Zgłoszenia są niezwłocznie przekazywane inspektorom MZDIII realizującym powyższe zadania lub wykonawcom prac, z którymi tut. Zarząd ma zawarte umowy na realizację przedmiotowych zadań.

 

Przyjmowanie telefonicznych zgłoszeń/awarii wyłącznie pod numerami:

32 277 68 88 - sekretariat MZDiII – uwaga: rozmowy są nagrywane!
32 373 33 88 - zgłoszenia pilne/awaryjne całodobowo telefon do dyspozytora Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności