Budżet 2021

 Razem:37 888 124,00

ZADANIA BIEŻĄCE
Numer ZadaniaNazwa zadaniaPlan
MZDIII/01/21 BIEŻĄCE UTRZYMANIE DRÓG 3 683 394,00
MZDIII/02/21 REMONTY DRÓG 2 000,00
MZDIII/03/21 UTRZYMANIE I REMONTY BARIER I EKRANÓW AKUSTYCZNYCH 139 004,00
MZDIII/04/21 USUWANIE GRAFITTI 1 000,00
MZDIII/05/21 BIEŻĄCE UTRZYMANIE OBIEKTÓW INŻYNIERSKICH 1 000,00
MZDIII/06/21 REMONTY OBIEKTÓW INŻYNIERSKICH 110 000,00
MZDIII/07/21 LETNIE UTRZYMANIE DRÓG 489 799,00
MZDIII/08/21 ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG 1 900 007,00
MZDIII/09/21 LETNIE I ZIMOWE UTRZYMANIE CHODNIKÓW ORAZ ZIELENI W PASIE DROGOWYM 1 783 221,00
MZDIII/10/21 WYCINKA DRZEW I NASADZENIA ZASTĘPCZE 279 152,00
MZDIII/11/21 UTRZYMANIE INFRASTRUKTURY TOWARZYSZĄCECEJ, PRACE PORZĄDKOWE (WIATY, PRZYSTANKI I INTERWENCYJNE) >1 184 900,00
MZDIII/12/21 UTRZYMANIE KANALIZACJI DESZCZOWEJ 1 382 773,00
MZDIII/13/21 POZWOLENIA WODNO-PRAWNE I OPŁATY ZA KORZYSTANIE Z WÓD 1 053 386,00
MZDIII/14/21 UTRZYMANIE ROWÓW ODWADNIAJĄCYCH Z WYLOTAMI 45 000,00
MZDIII/15/21 PROGRAM NAPRAWCZY WYLOTÓW KANALIZACYJNYCH KANALIZACJI DESZCZOWEJ 67 035,00
MZDIII/16/21 INWENTARYZACJA PASÓW DROGOWYCH 1 000,00
MZDIII/17/21 BIEŻĄCE UTRZYMANIE POBOCZY DROGOWYCH 1 000,00
MZDIII/18/21 BIEŻĄCE UTRZYMANIE SZLAKÓW ROWEROWYCH 500,00
MZDIII/19/21 ŚLĄSKA KARTA USŁUG PUBLICZNYCH 5 549,00
MZDIII/20/21 ZABEZPIECZENIE IMPREZ MIEJSKICH W OBRĘBIE PASA DROGOWEGO 1 000,00
MZDIII/21/21 UTRZYMANIE OPROGRAMOWANIA, SIECI I SPRZĘTU INFORMATYCZNEGO 26 304,00
MZDIII/22/21 UTRZYMANIE ZABRZAŃSKIEJ SZEROKOPASMOWEJ SIECI BEZPRZEWODOWEJ I ŚWIATŁOWODOWEJ 246 756,00
MZDIII/23/21 BIEŻĄCA OBSŁUGA JEDNOSTKI - MIEJSKI ZARZĄD DRÓG I INFRASTRUKTURY INFORMATYCZNEJ 3 912 966,00
MZDIII/24/21 ZAPEWNIENIE BEZPIECZEŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH 21 156,00
MZDIII/25/21 UTRZYMANIE OBIEKTU - BUDYNKU I PLACU SIEDZIBY MZDIII 70 866,00
MZDIII/26/21 GOSPODAROWANIE MATERIAŁAMI BRUKOWYMI 1 600,00
MZDIII/27/21 UTRZYMANIE PARKINGU STRZEŻONEGO 150 500,00
MZDIII/28/21 UTRZYMANIE STREFY PŁATNEGO PARKOWANIA NIESTRZEŻONEGO W ZABRZU 24 436,00
MZDIII/29/21 UBEZPIECZENIE MIENIA 214 696,00
  Razem: 16 800 000,00
     
ZADANIA INWESTYCYJNE
Numer ZadaniaNazwa zadaniaPlan
WI/MZDIII/09/18 BUDOWA I PRZEBUDOWA SYSTEMU DRÓG NA TERENIE MIASTA ZABRZE 17 369 953,00
WI/MZDIII/10/18 PRZEBUDOWA ULICY PIŁSUDSKIEGO 500 000,00
WI/MZDIII/11/18 UZBROJENIE TERENÓW POD BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE 7 340 000,00
WI/MZDIII/36/19 PRZEBUDOWA OBIEKTÓW INŻYNIERSKICH NA TERENIE MIASTA ZABRZE - OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ 2 500 000,00
WI/MZDIII/68/19 PRZEBUDOWA ULICY BYTOMSKIEJ W REJONIE POTOKU JULKA W CELU POPRAWY BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM 3 120 000,00
WI/MZDIII/84/20 BUDOWA DROGI PUBLICZNEJ GMINNEJ NA POŁUDNIE OD ULICY HANDLOWEJ WRAZ ZE ŚCIEŻKĄ ROWEROWĄ, CHODNIKIEM, ZJAZDAMI DO POSESJI, BUDOWA SKRZYŻOWANIA TYPU RONDO Z ULICAMI PYSKOWICKĄ I MAGAZYNOWĄ 4 655 047,00
WI/MZDIII/9/19 ZBP 2019 BUDOWA MIEJSC POSTOJOWYCH ORAZ BRUKOWANIE CHODNIKÓW 63 000,00
WI/MZDIII/12/19 ZBP 2019 BUDOWA MIEJSC POSTOJOWYCH NA OSIEDLU KOTARBIŃSKIEGO 430 147,00
WI/MZDIII/08/21 ZBO BUDOWA SYGNALIZACJI ŚWIETLNEJ NA PRZEJŚCIU DLA PIESZYCH NA ULICY PADEREWSKIEGO W REJONIE SKRZYŻOWANIA Z ULICĄ NOCONIÓW 140 000,00
WI/MZDIII/20/21 ZBO MODERNIZACJA CHODNIKÓW NA OŚ. T. KOTARBIŃSKIEGO 259 977,00
WI/MZDIII/29/21 ZBO POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA MIESZKAŃCÓW BISKUPIC 310 000,00
  Razem: 37 888 124,00
   
  PLAN RAZEM 54 688 124,00
     
       
DOCHODY
Numer ZadaniaNazwa zadaniaPlan
MZDIII/01/21D DOCHODY WŁASNE 1 920 400,00
  Razem: 1 920 400,00

Zobacz również: