HotSpoty w Zabrzu

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 z projektu „Budowa Zabrzańskiej Szerokopasmowej Sieci Światłowodowej – etap II i III - wraz z punktem hot-spot”, współfinansowanego przez Unię Europejską, zostało postawionych 5 punktów Hot-Spot, zapewniających bezpłatny dostęp do Internetu mieszkańcom Zabrza.

Dodatkowo ze środków budżetu Miasta Zabrze udało się zainstalować 4 podobnych punktów, a w planach są kolejne projekty, które mają zapewnić wygodny i bezpłatny dostęp do sieci w każdej dzielnicy Zabrza.

 

legenda hotspot

W ramach projektu „Budowa Zabrzańskiej Szerokopasmowej Bezprzewodowej” uruchomionych zostało 6 punktów Hot-Spot. W przyszłości planowane jest uruchomienie kolejnych punktów Hot-Spot we wszystkich dzielnicach Miasta Zabrze.


Oto aktualne lokalizacje Hot-Spotów: