Dzierżawa

W maju 2020 roku zakończyły się okresy trwałości projektów dla etapu II i III budowy Zabrzańskiej Sieci Szerokopasmowej. Aktualnie cała infrastruktura ZMAN może być udostępniana na zasadach komercyjnych dla zainteresowanych przedsiębiorców telekomunikacyjnych.

 

Zasady udostępniania reguluje Zarządzenie nr 441/IK/2020 Prezydenta Miasta Zabrze z dnia 6 lipca 2020 r. w sprawie udostępniania kanałów technologicznych Miasta Zabrze w pasie drogowym dróg wewnętrznych i na innych nieruchomościach z wyłączeniem dróg publicznych wraz z ustaleniem wysokości stawek opłat za ich udostępnienie oraz w sprawie zapewnienia podmiotom publicznym i przedsiębiorcom telekomunikacyjnym na zasadach komercyjnych dostępu do infrastruktury telekomunikacyjnej Miasta Zabrze wraz z ustaleniem wysokości stawek opłat za jej udostępnienie.

 

Link do zarządzenia w publikatorze prawo miejscowe:

https://prawomiejscowe.pl/UrzadMiejskiwZabrzu/document/639819/Zarz%C4%85dzenie-441_IK_2020

 

Link do zmiany Zarządzenia nr 441/IK/2020 w publikatorze prawo miejscowe:

https://prawomiejscowe.pl/UrzadMiejskiwZabrzu/document/653488/Zarz%C4%85dzenie-599_IK_2020

 

Cennik opłat za udostępnianie infrastruktury teleinformatycznej Zabrzańskiej Sieci Szerokopasmowej.

 

Zachęcamy do zapoznania się z przebiegiem Zabrzańskiej Sieci Szerokopasmowej i korzystania z infrastruktury teleinformatycznej!