Dzierżawa

Zarządzenie nr 62/IK/2017 Prezydenta Miasta Zabrze z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie zapewnienia podmiotom publicznym i &nbsp przedsiębiorcom telekomunikacyjnym na zasadach komercyjnych dostępu do infrastruktury telekomunikacyjnej wybudowanej w ramach realizacji projektu „SilesiaNet – budowa społeczeństwa informacyjnego w subregionie centralnym województwa śląskiego: „Miasto Zabrze” oraz udostępniania kanałów technologicznych usytuowanych w pasie drogowym – wybudowanych w ramach budowy i przebudowy dróg publicznych.link do str. UM: http://www.prawomiejscowe.pl/institution/19117/legalact/11902/19117Informacja o nowo budowanych drogach https://mzdii.zabrze.pl/pl/aktualnosci/item/609-kanaly-tt