Informacje ogólne

logo rpo

 

Infrastruktura Zabrzańskiej Sieci Szerokopasmowej jest już dostępna dla wszystkich przedsiębiorców telekomunikacyjnych!

 

ZMAN –Zabrzańska Miejska Sieć Szerokopasmowa
Miejski Zarząd Dróg i Infrastruktury Informatycznej realizuje 3 duże projekty informatyczne. Wszystkie są współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Rozwoju Subregionu Centralnego w zakresie działania 2.1 – Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.


Pierwszy z nich to:
ZMAN1 – SilesiaNet – budowa społeczeństwa informacyjnego w subregionie centralnym województwa śląskiego: Miasto Zabrze.

Realizacja projektu została zakończona w czerwcu 2013r., a wybudowana w ramach tego projektu sieć obejmuje swoim zasięgiem przede wszystkim centrum miasta. W wyniku realizacji projektu powstało:

 • 17,77 km sieci światłowodowej
 • 3 punkty szkieletowe
 • 4 punkty dystrybucyjne
 • 57 punktów dostępowych, a w tym:
 • 10 przedszkoli
 • 24 szkoły
 • 6 bibliotek
 • oraz Teatr Nowy, Dom Muzyki i Tańca, Straż Miejska, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie i inne.


Zobacz:
Mapa sieci ZMAN1, ZMAN2_3.


Kontynuacją ZMAN1 jest:
ZMAN2_3 – Budowa Zabrzańskiej Szerokopasmowej Sieci Światłowodowej – etap II i III – wraz z punktem hot-spot, który obejmuje swoim zasięgiem wszystkie dzielnice miasta Zabrze.
Budowa sieci została już zakończona, trwają prace odbiorowe a w wyniku realizacji projektu powstało:

 • 11,7 km sieci szkieletowej
 • 1 nowy węzeł sieci szkieletowej
 • 66,9 km sieci dostępowej.
 • W rezultacie dostęp do Internetu szerokopasmowego otrzyma:
 • 86 instytucji publicznych, za wyjątkiem szkół,
 • 36 szkół
 • 5 MŚP.


Zobacz:
Mapa sieci ZMAN1, ZMAN2_3.


Kolejnym projektem, który uzupełnia dwa poprzednie, jest:
ZMAN4 – Budowa Zabrzańskiej Szerokopasmowej Sieci Bezprzewodowej
W ramach tego projektu została wybudowana szerokopasmowa sieć bezprzewodowa, która swoim zasięgiem obejmuje 90% miasta.
Wskaźniki tego produktu to:

 • liczba uruchomionych urządzeń dostępowych 50
 • liczba uruchomionych stacji bazowych 6
 • zasięg stacji bazowej 5 km
 • liczba wdrożonych systemów bezpieczeństwa sieci 1
 • liczba uruchomionych HotSpotów, 5
 • w tym dla osób niepełnosprawnych 5


a rezultaty to:

 • liczba instytucji publicznych podłączonych do szerokopasmowego internetu (bez szkół) 20
 • liczba osób korzystających miesięcznie z PIAP-ów 30
 • Stacje bazowe:
  1. budynek UM (ul. Powstańców Śl. 5-7)
  2. budynek szpitala klinicznego ( ul. 3-go Maja 13-15)
  3. słup oświetleniowy stadionu Górnika (ul. Roosevelta 81)
  4. budynek biurowy Mostostal-Zabrze (ul. Wolności 191)
  5. komin ZPEC (ul. Kruczkowskiego)
  6. szyb wyciągowy KWK Sośnica - Makoszowy (ul. Makoszowska 24)

Projekt został zakończony w październiku 2013r.


Zobacz:
Mapa sieci ZMAN4.

 

Informacje dodatkowe

W związku z zakończeniem okresów trwałości projektów realizowanych w ramach budowy Zabrzańskiej Sieci Szerokopasmowej możliwe jest korzystanie z jej infrastruktury na zasadach komercyjnych. Szczegółowe informacje dotyczące dzierżawy infrastruktury dostępne są tutaj.


W Zabrzu pojawiło się też, w różnych dzielnicach miasta, 19 infokiosków, z których mogą korzystać wszyscy mieszkańcy Zabrza. To z kolei rezultat projektu o nazwie: System Informacji o Mieście Zabrze, zakończony w październiku 2013r.