Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 roku w sprawie sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych
(Dz. U. Nr 206 poz. 1216) Urząd Miejskie w Zabrzu udostępnia klientom Elektroniczną Skrzynkę Podawczą na platformie SEKAP oraz platformie e-PUAP. Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej UMZ na platformie ePUAP: /MZDiII/SkrytkaESP

 

W celu skorzystania z usług urzędu w postaci elektronicznej należy założyć bezpłatne konto:

 

 

Po zalogowaniu się i wybraniu odpowiedniej usługi oraz wypełnieniu formularza elektronicznego należy uwierzytelnić go za pomocą podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego, który od dnia 31.12.2015 r. można potwierdzić w Urzędzie Miejskim w Zabrzu, w Sali Obsługi Klienta (ul. Wolności 286) lub w Zabrzańskim Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości (ul. Powstańców Śląskich 3), a następnie wysłać do urzędu.

 

Maksymalny rozmiar dokumentu elektronicznego wraz z załącznikami, możliwy do doręczenia z wykorzystaniem platformy ePUAP, to 500 megabajtów. Istnieje możliwość powiązania kont na platformie SEKAP i ePUAP co znacznie skraca czas uwierzytelniania wniosków za pomocą profilu zaufanego na platformie SEKAP. Korzystanie ze skrzynki kontaktowej umożliwia kontakt z urzędem, sprawdzanie i załatwienie sprawy.

 

Więcej informacji znajduje się w dziale: Pomoc na platformie SEKAP oraz Pomoc na platformie ePUAP.