Budżet 2013
ZADANIA BIEŻĄCE
Numer ZadaniaNazwa zadaniaPlanWykonanie% realizacji
MZDIII/01/13 UTRZYMANIE DRÓG 6 346 875,00 5 866 097,79 92%
MZDIII/02/13 UTRZYMANIE CZYSTOŚCI NA DROGACH 3 890 340,00 3 847 952,94 99%
MZDIII/03/13 UTRZYMANIE KANALIZACJI DESZCZOWEJ 1 646 488,00 1 646 077,79 100%
MZDIII/04/13 UTRZYMANIE ZIELENI W PASIE DROGOWYM 1 051 284,00 834 252,29 79%
MZDIII/05/13 UTRZYMANIE STREFY PŁATNEGO PARKOWANIA NIESTRZEŻONEGO W ZABRZU 10 000,00 8 128,12 81%
MZDIII/06/13 ŚLĄSKA KARTA USŁUG PUBLICZNYCH 18 500,00 18 499,50 100%
MZDIII/07/13 UTRZYMANIE JEDNOSTKI MIEJSKI ZARZĄD DRÓG I INFRASTRUKTURY INFORMATYCZNEJ 2 699 083,00 2 319 466,16 86%
MZDIII/08/13 E-ZABRZE - ZABRZAŃSKA SZEROKOPASMOWA SIEĆ BEZPRZEWODOWA 44 869,00 43 035,01 96%
MZDIII/09/13 UTRZYMANIE OPROGRAMOWANIA, SIECI I SPRZĘTU INFORMATYCZNEGO 84 457,00 75 920,67 90%
MZDIII/10/13 UTRZYMANIE ŁĄCZY ŚWIATŁOWODOWYCH 65 889,00 65 888,64 100%
MZDIII/11/13 ZABRZAŃSKA SZEROKOPASMOWA SIEĆ ŚWIATŁOWODOWA - ETAP I SILESIA NET 132 532,00 78 104,60 59%
MZDIII/12/13 ZABRZAŃSKA SZEROKOPASMOWA SIEĆ ŚWIATŁOWODOWA - ETAP II I III WRAZ Z PUNKTEM HOT SPOT 60 000,00 20 919,76 35%
MZDIII/14/13 ROZLICZENIE VATU Z TYTUŁU PROJEKTU PN. SILESIA NET - BUDOWA SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO W SUBREGIONIE CENTRALNYM WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO - MIASTO ZABRZE 80 400,00 0,00 0%
MZDIII/15/13 GOSPODAROWANIE MATERIAŁAMI BRUKOWYMI 64 700,00 62 456,94 97%
  Razem: 16 195 417,00 14 886 800,21  
ZADANIA INWESTYCYJNE
Numer ZadaniaNazwa zadaniaPlanWykonanie% realizacji
WI/MZDIII/13/13 BUDOWA I PRZEBUDOWA DRÓG W ZABRZU 148 000,00 62 607,00 42%
WI/MZDIII/16/12 BUDOWA ZABRZAŃSKIEJ SZEROKOPASMOWEJ SIECI ŚWIATŁOWODOWEJ - ETAP II I III WRAZ Z PUNKTEM HOT SPOT 1 912 605,00 156 103,80 8%
WI/MZDIII/18/12 SILESIA NET - BUDOWA SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO W SUBREGIONIE CENTRALNYM WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO - MIASTO ZABRZE 7 979 093,00 7 948 709,40 100%
WI/MZDIII/19/12 BUDOWA ZABRZAŃSKIEJ SZEROKOPASMOWEJ SIECI BEZPRZEWODOWEJ 2 154 618,00 1 590 129,69 74%
WI/MZDIII/27/12 SYSTEM INFORMACJI O MIEŚCIE 735 070,00 0,00 0%
WI/MZDIII/62/13 ZABUDOWA SYSTEMU KONTROLI STANU NAWIERZCHNI DRÓG 65 000,00 62 012,91 95%
WI/MZDIII/73/13 ZAKUPY INWESTYCYJNE NA POTRZEBY MZDIII 25 543,00 25 542,18 100%
  Razem: 13 019 929,00 9 845 104,98  
  PLAN I WYKONANIE RAZEM 29 215 346,00 24 731 905,19  

Zobacz również: