Budżet 2014
ZADANIA BIEŻĄCE
Numer ZadaniaNazwa zadaniaPlan
MZDIII/01/14 UTRZYMANIE DRÓG 5 871 950,00
MZDIII/02/14 UTRZYMANIE CZYSTOŚCI NA DROGACH 3 195 838,00
MZDIII/03/14 UTRZYMANIE KANALIZACJI DESZCZOWEJ 1 638 371,00
MZDIII/04/14 UTRZYMANIE ZIELENI W PASIE DROGOWYM 836 528,00
MZDIII/05/14 UTRZYMANIE STREFY PŁATNEGO PARKOWANIA NIESTRZEŻONEGO W ZABRZU 9 800,00
MZDIII/06/14 ŚLĄSKA KARTA USŁUG PUBLICZNYCH 11 098,00
MZDIII/07/14 UTRZYMANIE JEDNOSTKI MIEJSKI ZARZĄD DRÓG I INFRASTRUKTURY INFORMATYCZNEJ 2 785 026,00
MZDIII/08/14 UTRZYMANIE ŁĄCZY BEZPRZEWODOWYCH 383 500,00
MZDIII/09/14 UTRZYMANIE OPROGRAMOWANIA, SIECI I SPRZĘTU INFORMATYCZNEGO 80 000,00
MZDIII/10/14 UTRZYMANIE ŁĄCZY ŚWIATŁOWODOWYCH 65 889,00
MZDIII/11/14 GOSPODAROWANIE MATERIAŁAMI BRUKOWYMI 122 000,00
  Razem: 15 000 000,00
ZADANIA INWESTYCYJNE
Numer ZadaniaNazwa zadaniaPlan
WI/MZDIII/13/14 BUDOWA I PRZEBUDOWA DRÓG W ZABRZU 150 000,00
WI/MZDIII/16/12 BUDOWA ZABRZAŃSKIEJ SZEROKOPASMOWEJ SIECI ŚWIATŁOWODOWEJ - ETAP II I III WRAZ Z PUNKTEM HOT SPOT 17 776 611,00
  Razem: 17 926 611,00
  PLAN RAZEM 32 926 611,00

Zobacz również: