Budżet 2015
ZADANIA BIEŻĄCE
Numer ZadaniaNazwa zadaniaPlan
MZDIII/01/14 UTRZYMANIE DRÓG 6 048 811,00
MZDIII/02/14 UTRZYMANIE CZYSTOŚCI NA DROGACH 2 789 240,00
MZDIII/03/14 UTRZYMANIE KANALIZACJI DESZCZOWEJ 1 636 273,00
MZDIII/04/14 UTRZYMANIE ZIELENI W PASIE DROGOWYM 985 614,00
MZDIII/05/14 UTRZYMANIE STREFY PŁATNEGO PARKOWANIA NIESTRZEŻONEGO W ZABRZU 7 000,00
MZDIII/06/14 ŚLĄSKA KARTA USŁUG PUBLICZNYCH 5 549,00
MZDIII/07/14 UTRZYMANIE JEDNOSTKI MIEJSKI ZARZĄD DRÓG I INFRASTRUKTURY INFORMATYCZNEJ 2 727 110,00
MZDIII/08/14 UTRZYMANIE ŁĄCZY BEZPRZEWODOWYCH 294 500,00
MZDIII/09/14 UTRZYMANIE OPROGRAMOWANIA, SIECI I SPRZĘTU INFORMATYCZNEGO 35 000,00
MZDIII/10/14 UTRZYMANIE ŁĄCZY ŚWIATŁOWODOWYCH 86 000,00
MZDIII/11/14 GOSPODAROWANIE MATERIAŁAMI BRUKOWYMI 122 000,00
  Razem: 14 615 097,00
ZADANIA INWESTYCYJNE
Numer ZadaniaNazwa zadaniaPlan
WI/MZDIII/13/14 BUDOWA I PRZEBUDOWA DRÓG W ZABRZU 51 783,00
WI/MZDIII/16/12 BUDOWA ZABRZAŃSKIEJ SZEROKOPASMOWEJ SIECI ŚWIATŁOWODOWEJ - ETAP II I III WRAZ Z PUNKTEM HOT SPOT 2 263 337,00
  Razem: 2 315 120,00
  PLAN RAZEM 16 930 217,00     

Zobacz również: