Budżet 2016
ZADANIA BIEŻĄCE
Numer ZadaniaNazwa zadaniaPlan
MZDIII/01/16 UTRZYMANIE DRÓG 5 515 814,00
MZDIII/02/16 UTRZYMANIE CZYSTOŚCI NA DROGACH 3 591 480,00
MZDIII/03/16 UTRZYMANIE KANALIZACJI DESZCZOWEJ 1 663 706,00
MZDIII/04/16 UTRZYMANIE ZIELENI W PASIE DROGOWYM 1 025 000,00
MZDIII/05/16 UTRZYMANIE STREFY PŁATNEGO PARKOWANIA NIESTRZEŻONEGO W ZABRZU 7 000,00
MZDIII/06/16 ŚLĄSKA KARTA USŁUG PUBLICZNYCH 11 289,00
MZDIII/07/16 UTRZYMANIE JEDNOSTKI MIEJSKI ZARZĄD DRÓG I INFRASTRUKTURY INFORMATYCZNEJ 2 800 211,00
MZDIII/08/16 UTRZYMANIE ŁĄCZY BEZPRZEWODOWYCH 287 500,00
MZDIII/09/16 UTRZYMANIE OPROGRAMOWANIA, SIECI I SPRZĘTU INFORMATYCZNEGO 35 000,00
MZDIII/10/16 GOSPODAROWANIE MATERIAŁAMI BRUKOWYMI

63 000,00

  Razem: 15 000 000,00
ZADANIA INWESTYCYJNE - BUDŻET PARTYCYPACYJNY
Numer ZadaniaNazwa zadaniaPlan
WI/MZDIII/31/15 ODBLOKUJ OSIEDLE KOTARBIŃSKIEGO 41 650,00
WI/MZDIII/33/15 BEZPIECZNA DROGA DO SZKOŁY NR 25 21 737,00
WI/MZDIII/34/15 UTRZYMANIE TERENU STANOWIĄCEGO DOJŚCIE DO SZKOŁY I OSIEDLA OD ULICY POKOJU 34 875,00
WI/MZDII/09/16 PRZYJAZNA ULICA SKŁODOWSKIEJ - CURIE 82 428,00
WI/MZDII/20/16

ORLIK W MACIEJOWIE - BODOWA DROGI DOJAZDOWEJ DO OBIEKTU ORLIK 2012 NA TERENIE

PARKU RODZINNEGO PRZY UL. KONDRATOWICZA W DZIELNICY MACIEJÓW

159 900,00
  Razem: 340 599,00
  PLAN RAZEM 15 340 599,00

Zobacz również: