Budżet 2017
ZADANIA BIEŻĄCE
Numer ZadaniaNazwa zadaniaPlan
MZDIII/01/17 UTRZYMANIE DRÓG 5 290 160,00
MZDIII/02/17 UTRZYMANIE CZYSTOŚCI NA DROGACH 2 555 319,00
MZDIII/03/17 UTRZYMANIE KANALIZACJI DESZCZOWEJ 1 642 221,00
MZDIII/04/17 UTRZYMANIE ZIELENI W PASIE DROGOWYM 1 135 684,00
MZDIII/05/17 UTRZYMANIE STREFY PŁATNEGO PARKOWANIA NIESTRZEŻONEGO W ZABRZU 2 500,00
MZDIII/06/17 ŚLĄSKA KARTA USŁUG PUBLICZNYCH 11 392,00
MZDIII/07/17 UTRZYMANIE JEDNOSTKI MIEJSKI ZARZĄD DRÓG I INFRASTRUKTURY INFORMATYCZNEJ 2 845 970,00
MZDIII/08/17 UTRZYMANIE ZABRZAŃSKIEJ SZEROKOPASMOWEJ SIECI BEZPRZEWODOWEJ I ŚWIATŁOWODOWEJ  317 754,00
MZDIII/09/17 UTRZYMANIE OPROGRAMOWANIA, SIECI I SPRZĘTU INFORMATYCZNEGO 35 000,00
MZDIII/10/17 GOSPODAROWANIE MATERIAŁAMI BRUKOWYMI

64 000,00

MZDIII/11/17 ZBP BEZPIECZNE PRZEJŚCIE DLA PIESZYCH - SOLARY OCZKA

5 535,00

  Razem: 13 905 535,00
ZADANIA INWESTYCYJNE
Numer ZadaniaNazwa zadaniaPlan
WI/MZDIII/45/16 PRZEBUDOWA ULICY PIŁSUDSKIEGO W ZABRZU 81 000,00
WI/MZDIII/70/16 SŁONECZNA DOLINA - BUDOWA DRÓG 500 000,00
WI/MZDIII/20/16 ZBP

ORLIK W MACIEJOWIE - BUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ DO OBIEKTU ORLIK 2012 NA TERENIE PARKU RODZINNEGO

PRZY UL. KONDRATOWICZA W DZIELNICY MACIEJÓW

91 000,00
WI/MZDIII/06/17 DOKUMENTACJA PROJEKTOWA DROGI PUBLICZNEJ - ROZBUDOWA UL. HANDLOWEJ 100 000,00
  Razem: 772 000,00
  PLAN RAZEM 14_677_535,00

Zobacz również: