Budżet 2018
ZADANIA BIEŻĄCE
Numer ZadaniaNazwa zadaniaPlan
MZDIII/01/18 UTRZYMANIE DRÓG 4 580 030,00
MZDIII/02/18 UTRZYMANIE CZYSTOŚCI NA DROGACH 2 676 587,00
MZDIII/03/18 UTRZYMANIE KANALIZACJI DESZCZOWEJ 1 575 163,00
MZDIII/04/18 UTRZYMANIE ZIELENI W PASIE DROGOWYM 1 558 837,00
MZDIII/05/18 UTRZYMANIE STREFY PŁATNEGO PARKOWANIA NIESTRZEŻONEGO W ZABRZU 2 500,00
MZDIII/06/18 ŚLĄSKA KARTA USŁUG PUBLICZNYCH 11 500,00
MZDIII/07/18 UTRZYMANIE JEDNOSTKI MIEJSKI ZARZĄD DRÓG I INFRASTRUKTURY INFORMATYCZNEJ 2 813 329,00
MZDIII/08/18 UTRZYMANIE ZABRZAŃSKIEJ SZEROKOPASMOWEJ SIECI BEZPRZEWODOWEJ I ŚWIATŁOWODOWEJ 284 554,00
MZDIII/09/18 UTRZYMANIE OPROGRAMOWANIA, SIECI I SPRZĘTU INFORMATYCZNEGO 35 000,00
MZDIII/10/18 GOSPODAROWANIE MATERIAŁAMI BRUKOWYMI 2 500,00
MZDIII/11/18 UTRZYMANIE PARKINGU STRZEŻONEGO 150 000,00
MZDIII/12/18 UTRZYMANIE ROWÓW ODWADNIAJACYCH Z WYLOTAMI 60 000,00
MZDIII/13/18 REMONTY OBIEKTÓW INŻYNIERSKICH 50 000,00
MZDIII/14/18 PROGRAM NAPRAWCZY DLA WYLOTÓW KANALIZACYJNYCH 50 000,00
MZDIII/15/18 POZWOLENIA WODNO-PRAWNE 50 000,00
MZDIII/16/18 USUWANIE GRAFITTI 50 000,00
MZDIII/17/18 UTRZYMANIE BARIER I EKRANÓW AKUSTYCZNYCH 50 000,00
  Razem: 14 000 000,00
     
ZADANIA INWESTYCYJNE
Numer ZadaniaNazwa zadaniaPlan
WI/MZDIII/10/18 PRZEBUDOWA ULICY PIŁSUDSKIEGO W ZABRZU 9 000 000,00
WI/MZDIII/11/18 UZBROJENIE TERENÓW POD BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE 1 000 000,00
WI/MZDIII/08/18 BUDOWA I PRZEBUDOWA SYSTEMU DRÓG NA TERENIE MIASTA ZABRZE 5 590 213,00
WI/MZDIII/32/17 GOSPODAROWANIE WODAMI OPADOWYMI NA TERENIE MIASTA ZABRZE - PRZEBUDOWA ZARUROWANEGO ODCINKA ROWU GUIDO WRAZ RETENCJONOWANIEM I WYKORZYSTANIEM WÓD OPADOWYCH W ZLEWNI DESZCZOWEJ z19 4 498 450,00
WI/MZDIII/11/17 ZBP ZBP 2017 MODERNIZACJA CHODNIKÓW, WYTYCZANIE ŚCIEŻEK ROWEROWYCH ORAZ MONTAŻ ŁAWEK, KOSZY NA ŚMIECI ORAZ KOSZY NA PSIE ODCHODY NA OSIEDLU KOTARBIŃSKIEGO 489 941,00
WI/MZDIII/06/17 DOKUMENTACJA PROJEKTOWA DROGI PUBLICZNEJ - ROZBUDOWA UL. HANDLOWEJ 150 000,00
  Razem: 20 728 604,00
     
     
  PLAN RAZEM 34 728 604,00

Zobacz również: