Budżet 2019
ZADANIA BIEŻĄCE
Numer ZadaniaNazwa zadaniaPlan
MZDIII/01/19 BIEŻĄCE UTRZYMANIE DRÓG 4 014 122,00
MZDIII/02/19 REMONTY DRÓG 10 000,00
MZDIII/03/19 UTRZYMANIE I REMONTY BARIER I EKRANÓW AKUSTYCZNYCH 50 000,00
MZDIII/04/19 USUWANIE GRAFITTI 1 558 837,00
MZDIII/05/19 REMONTY OBIEKTÓW INŻYNIERSKICH 115 000,00
MZDIII/06/19 LETNIE UTRZYMANIE DRÓG 580 000,00
MZDIII/07/19 ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG 1 258 053,00
MZDIII/08/19 UTRZYMANIE ZIELENI W PASIE DROGOWYM I ZIMOWE UTRZYMANIE CHODNIKÓW 1 818 000,00
MZDIII/09/19 UTRZYMANIE INFRASTRUKTURY TOWARZYSZĄCEJ, PRACE PORZĄDKOWE (WIATY, PRZYSTANKI I INTERWENCYJNE) 1 010 000,00
MZDIII/10/19 UTRZYMANIE KANALIZACJI DESZCZOWEJ 1 477 709,00
MZDIII/11/19 POZWOLENIA WODNO-PRAWNE I OPŁATY ZA KORZYSTANIE Z WÓD 630 000,00
MZDIII/12/19 UTRZYMANIE ROWÓW ODWADNIAJACYCH Z WYLOTAMI 20 000,00
MZDIII/13/19 PROGRAM NAPRAWCZY DLA WYLOTÓW KANALIZACYJNYCH KANALIZACJI DESZCZOWEJ 50 000,00
MZDIII/14/19 ŚLĄSKA KARTA USŁUG PUBLICZNYCH 11 400,00
MZDIII/15/19 UTRZYMANIE OPROGRAMOWANIA, SIECI I SPRZĘTU INFORMATYCZNEGO 34 100,00
MZDIII/16/19 UTRZYMANIE ZABRZAŃSKIEJ SZEROKOPASMOWEJ SIECI BEZPRZEWODOWEJ I ŚWIATŁOWODOWEJ 284 554,00
MZDIII/17/19 BIEŻĄCA OBSŁUGA JEDNOSTKI - MIEJSKI ZARZĄD DRÓG I INFRASTRUKTURY INFORMATYCZNEJ 3 598 825,00
MZDIII/18/19 UTRZYMANIE OBIEKTU - BUDYNKU I PLACU SIEDZIBY MZDIII 60 437,00
MZDIII/19/19 GOSPODAROWANIE MATERIAŁAMI BRUKOWYMI 2 300,00
MZDIII/20/19 UTRZYMANIE PARKINGU STRZEŻONEGO 150 000,00
MZDIII/21/19 UTRZYMANIE STREFY PŁATNEGO PARKOWANIA NIESTRZEŻONEGO W ZABRZU 20 500,00
MZDIII/22/19 UBEZPIECZENIE MIENIA 70 000,00
  Razem: 15 280 000,00
     
ZADANIA INWESTYCYJNE
Numer ZadaniaNazwa zadaniaPlan
WI/MZDIII/30/17 POPRAWA DOSTĘPNOŚCI E-USŁUG DZIĘKI PRZEBUDOWIE SYSTEMU KOMUNIKACJI TELEINFORMATYCZNEJ MIASTA ZABRZE 5 437 625,00
WI/MZDIII/32/17 GOSPODAROWANIE WODAMI OPADOWYMI NA TERENIE MIASTA ZABRZE - PRZEBUDOWA ZARUROWANEGO ODCINKA ROWU GUIDO WRAZ RETENCJONOWANIEM I WYKORZYSTANIEM WÓD OPADOWYCH W ZLEWNI DESZCZOWEJ z19 6 764 388,00
WI/MZDIII/09/18 BUDOWA I PRZEBUDOWA SYSTEMU DRÓG NA TERENIE MIASTA ZABRZE 4 291 758,00
WI/MZDIII/10/18 PRZEBUDOWA ULICY PIŁSUDSKIEGO 11 595 295,00
WI/MZDIII/11/18 ZBP UZBROJENIE TERENÓW POD BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE 12 800 000,00
WI/MZDIII/25/18 PRZEBUDOWA WIADUKTU W CIĄGU DROGI KRAJOWEJ 88 NAD ULICĄ HAGERA 2 735 000,00
WI/MZDIII/63/18 BUDOWA DRÓG WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ W CELU UZBROJENIA DZIAŁEK INWESTYCYJNYCH POŁOZONYCH W REJONIE ULIC SZYB FRANCISZEK ORAZ BYTOMSKIEJ (PRZY GRANICY ZABRZA Z BYTOMIEM) 604 842,00
WI/MZDIII/79/18 ZIT TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU BIUROWEGO PRZY ULICY KASPROWICZA 8 W ZABRZU 781 843,00
WI/MZDIII/11/17 ZBP 2017 ZBP 2017 MODERNIZACJA CHODNIKÓW, WYTYCZANIE ŚCIEŻEK ROWEROWYCH ORAZ MONTAŻ ŁAWEK, KOSZY NA ŚMIECI ORAZ KOSZY NA PSIE ODCHODY NA OSIEDLU KOTARBIŃSKIEGO 446 981,00
WI/MZDIII/26/18 ZBP 2018 ORLIK W MACIEJOWIE - KONTYNUACJA BUDOWY DROGI DOJAZDOWEJ DO OBIEKTU ORLIK 2012 NA TERENIE PARKU RODZINNEGO PRZY UL. KONDRATOWICZA W DZIELNICY MACIEJÓW 244 550,00
WI/MZDIII/27/18 ZBP 2018 BUDOWA CHODNIKA I PARKINGU PRZY UL. SZYBOWEJ 7a, b W ZABRZU ORAZ BUDOWA CHODNIKA WZDŁUŻ UL. ZIEMSKIEJ 129 500,00
WI/MZDIII/43/18 ZBP 2018 SPORTOSTRADA ZABRZAŃSKA 483 395,00
WI/MZDIII/44/18 ZBP 2018 ZABRZAŃSKIE TRASY ROWEROWE, ŁĄCZYMY PÓŁNOC Z POŁUDNIEM, ETAP I 399 718,00
WI/MZDIII/45/18 ZBP 2018 ZAGOSPODAROWANIE TERENU POMIEDZY ULICAMI BANACHEWICZA, GALILEUSZA ORAZ GAGARINA (MIEJSCA POSTOJOWE ORAZ CHODNIK WRAZ Z OŚWIETLENIEM 100 763,00
WI/MZDIII/46/18 ZBP 2018 MODERNIZACJA OSIEDLA KOTARBIŃSKIEGO 226 565,00
WI/MZDIII/47/18 ZBP 2018 REMONT CHODNIKA - PRZEJŚCIE Z OSIEDLA NA PRZYSTANEK AUTOBUSOWY ORAZ DO PRZEDSZKOLA NR 36; BUDOWA CHODNIKA OBOK DAWNEJ SIEDZIBY POCZTY NA OSIEDLU KOPERNIKA 16 060,00
WI/MZDIII/02/19 ZBP 2019 DROGA BISKUPICE - ZABORZE 200 220,00
WI/MZDIII/09/19 ZBP 2019 BUDOWA MIEJSC POSTOJOWYCH ORAZ BRUKOWANIE CHODNIKÓW 140 000,00
WI/MZDIII/12/19 ZBP 2019 BUDOWA MIEJSC POSTOJOWYCH NA OSIEDLU KOTARBIŃSKIEGO 105 192,00
  Razem: 47 503 605,00
   
  PLAN RAZEM 62 783 605,00
     
       
DOCHODY
Numer ZadaniaNazwa zadaniaPlan
MZDIII/01/18D DOCHODY WŁASNE 1 820 400,00
  Razem: 1 820 400,00

Zobacz również: