Budżet 2020

 Razem:39 633 665,00

ZADANIA BIEŻĄCE
Numer ZadaniaNazwa zadaniaPlan
MZDIII/01/20 BIEŻĄCE UTRZYMANIE DRÓG 3 664 394,00
MZDIII/02/20 REMONTY DRÓG 2 000,00
MZDIII/03/20 UTRZYMANIE I REMONTY BARIER I EKRANÓW AKUSTYCZNYCH 148 874,00
MZDIII/04/20 USUWANIE GRAFITTI 1 000,00
MZDIII/05/20 BIEŻĄCE UTRZYMANIE OBIEKTÓW INŻYNIERSKICH 1 000,00
MZDIII/06/20 REMONTY OBIEKTÓW INŻYNIERSKICH 110 000,00
MZDIII/07/20 LETNIE UTRZYMANIE DRÓG 389 799,00
MZDIII/08/20 ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG 1 962 650,00
MZDIII/09/20 LETNIE I ZIMOWE UTRZYMANIE CHODNIKÓW ORAZ ZIELENI W PASIE DROGOWYM 1 448 730,00
MZDIII/10/20 WYCINKA DRZEW I NASADZENIA ZASTĘPCZE 100 000,00
MZDIII/11/20 UTRZYMANIE INFRASTRUKTURY TOWARZYSZĄCECEJ, PRACE PORZĄDKOWE (WIATY, PRZYSTANKI I INTERWENCYJNE) 1 110 000,00
MZDIII/12/20 UTRZYMANIE KANALIZACJI DESZCZOWEJ 1 377 773,00
MZDIII/13/20 POZWOLENIA WODNO-PRAWNE I OPŁATY ZA KORZYSTANIE Z WÓD 1 070 515,00
MZDIII/14/20 UTRZYMANIE ROWÓW ODWADNIAJĄCYCH Z WYLOTAMI 50 000,00
MZDIII/15/20 PROGRAM NAPRAWCZY WYLOTÓW KANALIZACYJNYCH KANALIZACJI DESZCZOWEJ 57 165,00
MZDIII/16/20 INWENTARYZACJA PASÓW DROGOWYCH 1 000,00
MZDIII/17/20 BIEŻĄCE UTRZYMANIE POBOCZY DROGOWYCH 1 000,00
MZDIII/18/20 BIEŻĄCE UTRZYMANIE SZLAKÓW ROWEROWYCH 1 000,00
MZDIII/19/20 ŚLĄSKA KARTA USŁUG PUBLICZNYCH 5 549,00
MZDIII/20/20 ZABEZPIECZENIE IMPREZ MIEJSKICH W OBRĘBIE PASA DROGOWEGO 1 000,00
MZDIII/21/20 UTRZYMANIE OPROGRAMOWANIA, SIECI I SPRZĘTU INFORMATYCZNEGO 40 004,00
MZDIII/22/20 UTRZYMANIE ZABRZAŃSKIEJ SZEROKOPASMOWEJ SIECI BEZPRZEWODOWEJ I ŚWIATŁOWODOWEJ 245 726,00
MZDIII/23/20 BIEŻĄCA OBSŁUGA JEDNOSTKI - MIEJSKI ZARZĄD DRÓG I INFRASTRUKTURY INFORMATYCZNEJ 3 610 932,00
MZDIII/24/20 ZAPEWNIENIE BEZPIECZEŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH 30 000,00
MZDIII/25/20 UTRZYMANIE OBIEKTU - BUDYNKU I PLACU SIEDZIBY MZDIII 55 637,00
MZDIII/26/20 GOSPODAROWANIE MATERIAŁAMI BRUKOWYMI 1 600,00
MZDIII/27/20 UTRZYMANIE PARKINGU STRZEŻONEGO 149 500,00
MZDIII/28/20 UTRZYMANIE STREFY PŁATNEGO PARKOWANIA NIESTRZEŻONEGO W ZABRZU 24 436,00
MZDIII/29/20 UBEZPIECZENIE MIENIA 66 396,00
MZDIII/30/20 ROWER MIEJSKI 272 320,00
  Razem: 16 000 000,00
     
ZADANIA INWESTYCYJNE
Numer ZadaniaNazwa zadaniaPlan
WI/MZDIII/09/18 BUDOWA I PRZEBUDOWA SYSTEMU DRÓG NA TERENIE MIASTA ZABRZE 7 138 727,00
WI/MZDIII/10/18 PRZEBUDOWA ULICY PIŁSUDSKIEGO 15 000 000,00
WI/MZDIII/11/18 UZBROJENIE TERENÓW POD BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE 14 710 000,00
WI/MZDIII/36/19 PRZEBUDOWA OBIEKTÓW INŻYNIERSKICH NA TERENIE MIASTA ZABRZE - OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ 205 273,00
WI/MZDIII/68/19 PRZEBUDOWA ULICY BYTOMSKIEJ W REJONIE POTOKU JULKA W CELU POPRAWY BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM 56 000,00
WI/MZDIII/30/20 BUDOWA DOŚWIETLENIA PRZEJŚCIA DLA PIESZYCH W CIĄGU ULICY 3-GO MAJA, LUTRA, PADLEWSKIEGO, FRORIANA, BOHATERÓW WARSZAWSKICH,SĄDOWEJ 200 000,00
WI/MZDIII/11/17 ZBP 2017 ZBP 2017 MODERNIZACJA CHODNIKÓW, WYTYCZANIE ŚCIEŻEK ROWEROWYCH ORAZ MONTAŻ ŁAWEK, KOSZY NA ŚMIECI ORAZ KOSZY NA PSIE ODCHODY NA OSIEDLU KOTARBIŃSKIEGO 601 416,00
WI/MZDIII/43/18 ZBP 2018 SPORTOSTRADA ZABRZAŃSKA 377 554,00
WI/MZDIII/44/18 ZBP 2018 ZABRZAŃSKIE TRASY ROWEROWE, ŁĄCZYMY PÓŁNOC Z POŁUDNIEM, ETAP I 397 558,00
WI/MZDIII/45/18 ZBP 2018 ZAGOSPODAROWANIE TERENU POMIEDZY ULICAMI BANACHEWICZA, GALILEUSZA ORAZ GAGARINA (MIEJSCA POSTOJOWE ORAZ CHODNIK WRAZ Z OŚWIETLENIEM 224 235,00
WI/MZDIII/02/19 ZBP 2019 DROGA BISKUPICE - ZABORZE 182 385,00
WI/MZDIII/09/19 ZBP 2019 BUDOWA MIEJSC POSTOJOWYCH ORAZ BRUKOWANIE CHODNIKÓW 130 775,00
WI/MZDIII/12/19 ZBP 2019 BUDOWA MIEJSC POSTOJOWYCH NA OSIEDLU KOTARBIŃSKIEGO 87 542,00
WI/MZDIII/19/20 ZBP 2020 BUDOWA MIEJSC POSTOJOWYCH NA ULICY FRANCISZKAŃSKIEJ. ETAP I 172 200,00
WI/MZDIII/39/20 ZBP 2020 BUDOWA MIEJSC POSTOJOWYCH NA OS. KOPERNIKA 150 000,00
   
  PLAN RAZEM 55 633 665,00
     
       
DOCHODY
Numer ZadaniaNazwa zadaniaPlan
MZDIII/01/18D DOCHODY WŁASNE 1 920 400,00
  Razem: 1 920 400,00

Zobacz również: