Historia

Miejski Zarząd Dróg i Infrastruktury Informatycznej w Zabrzu rozpoczął swoją działalność w dniu 02.01.2012r. na mocy uchwały nr VII/72/11 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 11 kwietnia 2011r. i późniejszymi zmianami. Nadzór nad działalnością Miejskiego Zarządu Dróg i Infrastruktury Informatycznej sprawuje Prezydent Miasta Zabrze. Jednostką kieruje Dyrektor MZDiII. Dochody i wydatki MZDiII w całości objęte są budżetem Miasta Zabrze.