Oznakowanie SPP

OZNAKOWANIE SPPN

Strefa oznakowana jest znakami D-44 i D-45 oznaczającymi odpowiednio wjazd i wyjazd ze SPPN.

 

Znak płatnego postojuZnak płatnego postojuZnak płatnego postoju

 

OBSZAR OBJĘTY PŁATNYM PARKOWANIEM

legenda spp

Istniejąca Strefa Płatnego Parkowania Niestrzeżonego w Zabrzu została utworzona na podstawie podjętej Uchwały Nr XXIV/252/04 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 05 kwietnia 2004r.w sprawie: ustalenia strefy płatnego parkowania, sposobu poboru opłat i ustalenia wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania. Obecnie SPPN obejmuje tylko jedną ulicę – Plac Dworcowy.

 

Mapka poglądowa